Pocitadlo.sk

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:


1. V prípade, že ste sa rozhodli poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
2. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Do daňového priznania uveďte potrebné identifikačné údaje.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 

Poznámky:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava


 

Naše identifikačné údaje sú nasledovné:

 

Obchodné meno: SRRZ- RZ pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

(SRRZ-RZ pri ZŠI pre žiakov s NKS)

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617/ 1185
Ulica:
Číslo: 30
PSČ: 957 01
Obec: Brezolupy