Pocitadlo.sk

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby


1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane t.j. vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - vyplní v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby  Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uvedte koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Naše identifikačné údaje sú nasledovné:

 

Obchodné meno: SRRZ- RZ pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

(SRRZ-RZ pri ZŠI pre žiakov s NKS)

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 17319617/1185

Ulica:

Číslo: 30

PSČ: 957 01

Obec: Brezolupy