Pocitadlo.sk

Logopedické cvičenia

Prezentácie sú určené na fixáciu vyvodenej hlásky. Vyvodenie hlásky nechajte na logopéda. Obrázok sa po kliknutí naň zväčší.  

 

 

Precvičuj s nami hlásku p

Precvičuj s nami hlásku b

Precvičuj s nami hlásku v

Precvičuj s nami hlásku f

Precvičuj s nami hlásku č

Precvičuj s nami hlásku š

Precvičuj s nami hlásku ž

Precvičuj s nami hlásku c

Precvičuj s nami hlásku s

Precvičuj s nami hlásku z

Precvičuj s nami hlásku dž

Precvičuj s nami hlásku l

Precvičuj s nami hlásku k

Precvičuj s nami hlásku g

Precvičuj s nami hlásku ď

Precvičuj s nami hlásku r

Automatizácia c-s-z

Automatizácia č-š-ž