Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Záujmové útvary

V rámci mimoškolských aktivít majú žiaci  možnosť rozvíjať svoje  schopnosti, zručnosti a záujmy v záujmových útvaroch rôzneho  zamerania, ktoré pracujú pod vedením skúsených pedagógov.  V školskom roku 2017/2018 je ponuka záujmových útvarov našej školy nasledovná:

 

Angličtina hrou

Enviro

Hudobno-pohybový

Logopédia hrou

Malí športovci

Malý výtvarník

Rozprávkové vretienko