Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Logopédia hrou

ogopédia hrou je záujmový útvar, ktorí navštevujú žiaci z nižších ročníkov. Vedie ho Marcela Kuzmiaková. Hlavnou náplňou činnosti je rozvíjanie sluchového a zrakového vnímania, sluchovej a zrakovej diferenciácie a pamäti, rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, automatizácia správnej výslovnosti. Ako už sám názov napovedá, deti pracujú hravou formou. Vo veľkej miere využívajú aj špeciálne počítačové programy: Fono 2, Mentio MM, Mentio- Slovná zásoba, Mentio- Zvuky, Mentio- Skladačky a Logocat, ako aj súbor CD programov Detský kútik.