Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Škola médií


Záujmový útvar  "Škola médií" vedie pani vychovávateľka Eva Drenguviaková. Jeho činnosť je zameraná na prácu s fotoaparátom, úpravu fotografií, tvorbu prezentácií, krátkych filmov, videí zo života školy a školského časopisu.