Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Športovci

 

Záujmový útvar "Malí športovci" pracuje pod vedením Miroslava Kopeckého. V rámci činnosti záujmového útvaru žiaci rozvíjajú svoje pohybové schopnosti, zvyšujú  telesnú zdatnosť, získavajú zručnosť  v kolektívnych športoch.  Cieľom krúžku je aj príprava športovo nadaných žiakov školy na  Celoštátne športové hry pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.