Pocitadlo.sk

 

                                                                                                                                         

Z rozprávky do rozprávky

 

Súbor edukačných materiálov Z rozprávky do rozprávky, ktorý pedagogickí zamestnanci vypracovali v rámci realizácie aktivity je zameraný na rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti žiakov jednotlivých ročníkov.

 

 

Z rozprávky do rozprávky pre prípravný ročník

 

Z rozprávky do rozprávky pre 1. ročník

 

Z rozprávky do rozprávky pre 2. ročník

 

Z rozprávky do rozprávky pre 3. ročník

 

Z rozprávky do rozprávky pre 4. ročník

 

Z rozprávky do rozprávky v rámci logopedickej intervencie