Pocitadlo.sk

                                                                                                                          

1.2 English is my friend

 

Cieľom aktivity English is my friend je dosiahnuť efektívnosť vyučovania predmetu Anglický jazyk, rozvíjať jazykové kompetencie žiakov, motivovať žiakov na získavanie a rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností v intenciách narušenej komunikačnej schopnosti, zriadiť mobilnú jazykovú učebňu.

 

Výstupy aktivity:

-  pracovné listy pre 3. ročník určené na korekciu deficitov vyplývajúcich z NKS

-  pracovné listy pre 4. ročník určené na korekciu deficitov vyplývajúcich z NKS

-  pracovné listy na rozvíjanie slovnej zásoby

-  didaktické pomôcky pre rozvoj slovnej zásoby (flashcards, pexesá, krížovky....)

-  elektronické výukové materiály

-  mobilná jazyková učebňa

 

 

V rámci realizácie tejto  aktivity vznikol súbor pracovných a didaktických materiálov. Súčasťou  spracovaných tém sú flascards, pexesá, bingá, pracovné listy, osemsmerovky a boardgames, ktoré sú určené na osvojovanie a precvičovanie slovnej zásoby. Vytvorené boli aj elektronické výukové materiály vo forme powerpointových prezentácií a edukačné materiály v programe ALF. Pre ich spustenie je potrebné si stiahnuť skúšobnú verziu programu ALF zo stránky www.interaktivnetesty.sk.

 

 

 

Materiály pre tlač

 
 COLOURS NATURE AND WEATHER  TOYS  SCHOOL
FAMILY PARTS OF THE BODY ANIMALS HOUSE
 CLOTHES  FOOD AND DRINK NUMBERS  FRUIT AND VEGETABLE
Elektronické materiály v programe ALF  
COLOURS NATURE AND WEATHER TOYS SCHOOL
FAMILY PARTS OF BODY ANIMALS HOUSE
CLOTHES FOOD AND DRINK NUMBERS FRUIT AND VEGETABLE
Powerpointové prezentácie  
COLOURS ANIMALS TOYS PARTS OF BODY
FAMILY ANIMALS IN THE SEA SCHOOL HOUSE
CLOTHES ANIMALS AT THE ZOO NUMBERS