Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Aktuálne verejné obstarávanie

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - 28. 06. 2016:  Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu – Brezolupy - zrušená

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Spôsob určenia ceny

Príloha č. 2 Návrh zmluvy 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - 25. 07. 2016: Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu – Brezolupy

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Spôsob určenia ceny

Príloha č. 2 Návrh zmluvy 

Príloha č. 3 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 4 Technické a enviromentálne ukazovatele