Pocitadlo.sk

V priestoroch internátu sa nachádzajú aj dve tredy špeciálnej materskej školy. Vláčikovo pre deti 3 až 4 ročné a Stonožkovo pre deti 5 až 6 ročné. Triedy sú vkusne zariadené, moderné, vybavené výpočtovou technikou, hračkami, pomôckami, s vytvorenými kútikmi pre realizáciu edukačných aktivít rôzneho zamerania. V našej materskej škole sa deti naozaj nenudia a určite sa tu aj dobre cítia.