Pocitadlo.sk

Image

 

 

 

                                                                           OZNAM

 

V školskom roku 2023/2024 budeme otvárať v ZŠ v Bánovciach nad Bebravou, Školská 1123/29 5. , 6. a 7. ročník základnej školy, ktorý bude zameraný na narušenú komunikačnú schopnosť – dysláliu, oneskorený vývin reči, vývinové poruchy učenia – dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia.
Úlohou tejto školy je poskytnúť týmto deťom plnohodnotné základné vzdelávanie, ktorého súčasťou bude aj individuálna logopedická intervencia.


Žiaci budú postupovať podľa Učebného plánu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorý v plnej miere korešponduje s Učebným plánom bežnej ZŠ.
Pomocou logopedických metód chceme odstrániť alebo zlepšiť narušenú komunikačnú schopnosť, eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.


V prípade, že máte dieťa s danými problémami, radi ho uvítame.
Pre bližšie informácie ma prosím kontaktujte emailom na zdenka13131@gmail.com, alebo telefonicky na č. t. 0905703854.

 


PaedDr. Zdena Pšenková
riaditeľka školy