Pocitadlo.sk

Fonematická diferenciácia

Časť fonematická diferenciácia je zameraná na rozvoj sluchového vnímania jednotlivých hlások. Obsahuje viac typov cvičení.

 

Dobré uško- samohlásky

Dobré uško- sykavky

Dobré uško- rôzne hlásky

Fonematická diferenciácia hlásky b

Fonematická diferenciácia hlásky č

Fonematická diferenciácia hlásky š

Fonematická diferenciácia hlásky ž

Diferenciácia p-b I.

Difrenciácia p-b II.

Diferenciácia t-d I.

Diferenciácia t-d II.

Diferenciácia h-ch I.