Pocitadlo.sk

Priestorová orientácia

Prezentácie sú zamerané na nácvik a precvičovanie pojmov vpravo, vľavo, pred, za, nad, pod, medzi, na, pred, hore, dolu.

 

 

Priestorová orientácia I

 

Priestorová orientácia II

 

Priestorová orientácia III

 

Priestorová orientácia IV

 

Múdra sova