Pocitadlo.sk

                                                                                                                                           

Rozvoj kognitívnych schopností

 

 

V rámci realizácie aktivity 1.1 Od písmena ku knihe odborní zamestnanci aktivity vytvorili nasledujúce edukačné materiály zamerané na rozvoj kognitívnych schopností:

 

1. Dobrodružstvo škriatka Abecedu a Luskáčika - pracovné listy zamerané na rozvoj zrakového vnímania, pamäti a diferenciácie,

 

2. Dobré uško škriatka Abecedu - pracovné listy zamerané na rozvoj sluchového vnímania a diferenciácie,

 

3. Šikovná ruka škriatka Abecedu - pracovné listy zamerané na rozvoj grafomotoriky

 

4. Múdra hlavička - pracovné listy zamerané na rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a priestorovej oriebtácie,

 

5. Učíme sa so strigou Hedvigou - pracovné listy zamerané na rozvoj pravo-ľavej orientácie.

 

 

Súčasťou edukačných materiálov sú aj elektronické výukové materiály vytvorené v programe ALF. Pre ich spustenie je potrebné si stiahnuť skúšobnú verziu programu ALF zo stránky www.interaktivnetesty.sk. 

 

 

Edukačné materiály v programe ALF

 

Škriatok Abeceda I zrakové vnímanie
Škriatok Abeceda II zrakové vnímanie a diferenciácia
Škriatok Abeceda III fonematická diferenciácia
Škriatok Abeceda IV logické myslenie, matematická predstavivosť, orientácia