Pocitadlo.sk

 

 

                                                                                                                                         

Rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností

 

 

V rámci realizácie aktivity 1.1 Od písmena ku knihe odborní zamestnanci vytvorili edukačné materiály zamerané na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností. Ich súčasťou sú pracovné listy a powerpointové prezentácie. Edukačné materiály boli spracované na nasledujúce témy: Moja rodina, Môj dom, Moje telo, Moje zdravie, Môj čas, Škola, Môj voľný čas, Doprava, Rastliny a zvieratá, Sviatky.

 

 

Pracovné listy vo formáte pdf

 

Moja rodina Členovia rodiny  Život v rodine     
Môj dom Môj dom      
Moje telo Moje telo      
Moje zdravie Hygiena  Stravovanie    
Môj čas Dni v týždni Noc a deň Režim dňa Ročné obdobia
Škola Škola a školské pomôcky Rozvrh hodín    
Môj voľný čas Letné športy Zimné športy V detskej izbe Na detskom ihrisku
Doprava Dopravné prostriedky Dopravné značky Semafor Bezpečnosť na ceste
Rastliny a zvieratá Ovocie a zelenina Domáce zvieratá Lesné zvieratá  
Sviatky Sviatky      

Powerpoitové prezentácie

 

Moja rodina Členovia rodiny Život v rodine    
Môj dom Môj dom      
Moje telo Moje telo      
Moje zdravie Hygiena Zdravie    
Môj čas Dni v týždni Noc a deň Julkin deň Ročné obdobia
Škola Ako sa slon Mudrlant a lienka Školienka chystali do školy Rozvrh slona Mudrlanta
  Dievčatko a pes  
Môj voľný čas Letné športy Zimné športy V detskej izbe Na detskom ihrisku
Doprava Dopravné prostriedky Dopravné značky Semafor  
Rastliny a zvieratá Huby Ovocie Rastliny Domáce zvieratá
  Lesné zvieratá      
Sviatky Sviatky