Pocitadlo.sk

 

 

Dodávateľ Názov zmluvy Dátum zverejnenia Dodatky
Slovenské Telekomunikácie Zmluva o pripojení 14.01.2011 č. 1
ZSE a.s. Bratislava Zmluva o dodávke elektriny 14.01.2011 č.1 , č.2
SPP a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu 14.01.2011 01, 02, 03
Obec Brezolupy Zmluva o dodávke vody 14.01.2011  
Ives Košice Zmluva o dielo 14.01.2011  
Komensky s.r.o. Košice Zmluva o poskytnutí služieb 14.01.2011  
Worldnet Zmluva o pripojení 14.01.2011  
ILLE -Papier Service s.r.o. Zmluva o servisnej službe 14.01.2011  
Obvodný úrad Bánovce n/B. Zmluva o výpožičke 14.01.2011 č.1, č.2
Zuzana Sakáčová Partizánske Zmluva o poskytnutí služieb 01.12.2011 č.1, č.2
Milan Bartek Zmluva o dielo 18.06.2012  
Votep s.r.o. Bánovce nad Bebravou Zmluva o dielo 07.08.2012  
DOXX s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania 19.03.2013  
ILLE- Papier Service s.r.o. Zmluva o servisnej službe 01.07.2013  
Ing. Ján Baláž Incon Zmluva o dielo 03.07.2013  
Juraj Krejčí- Autodiely Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.08.2013  
Alianz Poistná zmluva 16.07.2014  
Juraj Krejčí- Autodiely Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.04.2014  
Mesto Bánovce Zmluva o poskytnutí dotácie 18.09.2014  
Union poisťovňa a.s. Bratislava Poistná zmluva 17.10.2014  
VŽPaNFe s.r.o. Topoľčany Zmluva o zabezpečení služieb 02.01.2015