Pocitadlo.sk

 

Názov zmluvy Číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí NFP  065/2012/1.1/OPV    25.04.2012
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 1/2012 Mgr. A. Mihaldová- CASSIEN  30.08.2012
Kúpna zmluva  ESF 2/2012 QEX a.s.  04.10.2012
Kúpna zmluva na dodanie tovaru  ESF 3/2012 T point s.r.o.  24.10.2012
Kúpna zmluva na dodanie tovaru  ESF 4/2012 Magic Print s.r.o.  24.10.2012
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 5/2012 Dr. Jozef Raabe Slovensko  07.11.2012
Zmluva o poskytnutí NFP-dodatok  065/2012/1.1/OPV    22.11.2012
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 6/2012 Roman Peterka- JŠ Chantal  26.10.2012
Dodatok č. 1 k zmluve ESF 6/2012  ESF 6-1/2012 Hana Peterková  08.11.2013
Dodatok č. 2 k zmluve ESF 6/2012  ESF 6-2/2012 Hana Peterková  10.05.2014
Kúpna zmluva  ESF 1/2013 OK COMP s.r.o. Žilina  19.03.2013
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 2/2013 CK Slniečko, Trenčín  07.06.2013
Kúpna zmluva  ESF 3/2013 Arven s.r.o. Radoľa  28.08.2013
Kúpna zmluva - dodatok č. 1  ESF 3-1/2013 Arven s.r.o. Radoľa  28.08.2013
Kúpna zmluva - dodatok č. 2  ESF 3-2/2013 Arven s.r.o. Radoľa  21.03.2014
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 4/2013 Cassien s.r.o.  23.09.2013
Dodatok č 1 k zmluve  ESF 4-1/2013 Cassien s.r.o.  23.09.2013
Dodatok č. 2 k zmluve  ESF 4-2/2013 Cassien s.r.o.  21.10.2013
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 5/2013 V.S. s.r.o., Levice  21.10.2013
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 6/2013 Z+M servis, spol s r.o., Bratislava  25.10.2013
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 1/2014 CK Future Prievidza  16.05.2014
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 2/2014 V.S. s.r.o., Levice  16.05.2014
Zmluva o poskytovaní služieb  ESF 3/2014 EDEA PARTNERS Bratislava  24.11.2014